CSWILD - SKLEP

Regulamin

I. Definicje

 • CsWild Bogusław Kosmaty - Właściciel sklepu https://sklep.cswild.pl/, firma CsWild Bogusław Kosmaty z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul.Łagodna 14/52, 43-502, NIP: 6521363062 REGON: 366732521
 • Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod https://sklep.cswild.pl/, za którego pośrednictwem Klient może kupić usługę.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

II. Postanowienia ogólne

 • Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
 • Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
 • W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowaniem strony i/lub wykupionych usług, można kontaktować się z właścicielem sklepu poprzez e-mail: [email protected]
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin, sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 • Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN).
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których usługa została źle przynana lub wcale.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zabrania usługi bez wcześniejszego poinformowania abonenta, jeśli: ma zastrzeżenia do pełnionej funkcji na serwerze lub gdy użytkownik łamie regulamin sieci/serwerów. Użytkownik nie ma prawa żądać wówczas zwrotu środków za pozostały okres trwania usługi.
 • Wszystkie zamówienia są realizowane automatycznie.
 • Klientowi nie przysługuje zwrot środków za zakupioną usługę.
 • Klient nie może anulować zrealizowanego zamówienia i ubiegać się o zwrot środków za zakupioną usługę.

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz sygnalizatory www – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
  b) Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript.
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

IV. Reklamacje

 • Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]
 • Reklamację są rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

V. Płatności SMS Premium

 • Płatności SMS Premium zapewnia firma Simpay.
 • Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • W razie problemów z płatnością prosimy o kontakt poprzez formularz reklamacyjny.

VI. Płatności PaySafeCard

 • Przelewy24 zapewnia firma PayPro SA.
 • Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

VII. Płatności PayPal

 • Płatności PayPal zapewnia firma PayPal.
 • Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

VIII. Przelewy24

 • Przelewy24 zapewnia firma PayPro SA.
 • Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

IX. Zasady użytkowania

 • Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
 • W przypadku zostania zbanowanym na serwerze klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

X. Polityka Prywatności

 • Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://sklep.cswild.pl/.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.